Máme rádi meruňky

Dětská soutěž "MÁME RÁDI MERUŇKY"

Soutěž v pojídání meruněk ve třech dětských kategoriích!

Konzumují se čerstvé meruňky podle věkových kategorií (5 - 10 rozpůlených meruněk v co nejkratším čase). Vítězem se stává účastník, který meruňky spořádá jako první.

Pravidla:

  • Účastníci se k soutěži mohou přihlásit v den Meruňkobraní - 10 7. 2021  v době od 10 do 15 hodin.
  • Účastníci budou rozdělení do kategorií (6 - 9, 10 - 12, 13 - 15 let)
  • Úkolem je sníst v co nejkratším čase několik (5 - 10 kusů, dle věkové kategorie) rozpůlených meruněk. Vítězem se stane ten, kdo jako první pozře všechny naservírované meruňky, otevře ústa a zvedne ruku.
  • Soutěžící se smí v průběhu soutěže napít vody.
  • V případě nevolnosti musí neprodleně soutěž ukončit.
  • Soutěží se na vlastní nebezpečí (před soutěžním kláním rodiče/zákonný zástupce, vyplní a podepíše písemné prohlášení).
  • Vítěz získá věcnou odměnu, všichni účastníci soutěže obdrží malý dárek.