Loupání meruněk 2022

Dětská soutěž "LOUPÁNÍ MERUNĚK" 

Soutěž v LOUPÁNÍ MERUNĚK ve třech dětských kategoriích!

Loupou se čerstvé meruňky podle věkových kategorií (5 - 10  v co nejkratším čase). Vítězem se stává účastník, který meruňky vyloupe jako první.

Pravidla:

  • Účastníci se k soutěži mohou přihlásit v den Meruňkobraní - 16. 7. 2022  v době od 10 do 14 hodin.
  • Účastníci budou rozdělení do kategorií (6 - 9, 10 - 12, 13 - 15 let)
  • Úkolem je vyloupat v co nejkratším čase několik (5 - 10 kusů, dle věkové kategorie) meruněk. Vítězem se stane ten, kdo jako první vyloupe všechny meruňky a zvedne ruku.
  • Soutěží se na vlastní nebezpečí (před soutěžním kláním rodiče/zákonný zástupce, vyplní a podepíše písemné prohlášení).
  • Vítěz získá věcnou odměnu, všichni účastníci soutěže obdrží malý dárek.